×

Wszystkie udostępnione dane są chronione i wykorzystane przez firmę Artykuły Techniczne w celu dokonania sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego produktu. Dane korespondencyjne wykorzystywane się także do prowadzenia ewidencji klientów i rozsyłania informacji promocyjnych dotyczących naszego sklepu (za zgodą klienta). Informacje personalne nie będą nigdy przekazane osobom trzecim.