• 98% zadwolonych klientów
 • Dostawa 24h
 • 14 dni na zwrot

Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271) z dnia 02 marca 2000 r. Klient ma prawo do zwrotu kupionego towaru w ciągu 10 dni od daty doręczenia przesyłki, bez względu na przyczynę.

 • Zakupiony towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że:
  • nie nosi śladów użytkowania, z których wynikałoby, że był on używany niezgodnie z przeznaczeniem
  • nie posiada wad i zniszczeń, z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji,
  • naruszenie opakowania ogranicza się do minimum związanym z rozpakowaniem produktu
  • Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu wartości produktu w ciągu 14 dni - przelewem - na konto wskazane przez Kupującego.
  • Kwota podlegająca zwrotowi to należność z faktury za otrzymane produkty. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Zwracany towar Klient odsyła na własny koszt.
  • Każdorazowo zwrot narzędzi skutkuje uruchomieniem kosztownej procedury handlowo - logistycznej celem przyjęcia zwracanych narzędzi z powrotem na magazyn. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że za zwrot i korektę faktur wprowadzamy dodatkowe opłaty w wysokości 10% od wartości netto zwracanych narzędzi, co pozwoli częściowo pokryć koszty zwrotu. Na magazyn przyjmowane będą jedynie narzędzia katalogowe będące w bieżącej ofercie po pozytywnym zweryfikowaniu ich jakości.