Sprawdziany do gwintów

Sprawdziany są przyrządami pomiarowymi, służącymi do stwierdzania czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej). Umożliwiają szybkie sprawdzenie konkretnej wartości, kształtu, szczeliny, średnicy.

Polecane w Sprawdziany