Frezy Nasadzane 

Frezy nasadzane znajdują zastosowanie zarówno w obróbce zgrubnej, średnio dokładnej, jak i wykańczającej. Ze względu na duże wymiary oraz mocowanie odznaczają się dużą sztywnością oraz wysokimi parametrami obróbkowymi (prędkością skrawania oraz posuwem). Frezy nasadzane ze względu na ich budowę dzieli się na: kątowe - stosowane do jednoczesnego ...

Frezy nasadzane znajdują zastosowanie zarówno w obróbce zgrubnej, średnio dokładnej, jak i wykańczającej. Ze względu na duże wymiary oraz mocowanie odznaczają się dużą sztywnością oraz wysokimi parametrami obróbkowymi (prędkością skrawania oraz posuwem). Frezy nasadzane ze względu na ich budowę dzieli się na: kątowe - stosowane do jednoczesnego frezowania dwóch wąskich powierzchni płaskich połączonych ze sobą, lub pojedynczych wąskich powierzchni pochylonych; modułowe – przeznaczone do nacinania zewnętrznego uzębienia kół zębatych metodą kształtową; walcowe – używane do frezowania bokiem; ślimakowe – najczęściej używane do obróbki wielkoseryjnej i masowej kół zębatych metodą obwiedniową; tarczowe – przeznaczone są obróbki stosunkowo płytkich rowków, lub stosowane w przecinaniu elementów metalowych; walcowo – czołowe – umożliwiające obróbkę dwóch powierzchni jednocześnie; krążkowe – stosowane do zaokrąglenia krawędzi oraz frezowania rowków o zaokrąglonym dnie.
Wszystkie frezy nasadzane zostały wykonane z najwyższej jakości materiałów, zapewniających trwałość, niezawodność oraz długi czas użytkowania.

Więcej