Wiertła 

Wiertła są to narzędzia przeznaczone do wykonywania otworów w pełnym lub w częściowym materiale, przy użyciu frezarki, tokarki lub innej obrabiarki z napędem obrotowym. W procesie produkcji wierteł wykorzystuje się najczęściej trzy podstawowe metody: frezowania, walcowania lub szlifowania. Dzięki ostatniej z nich można uzyskać narzędzia wyższej ...

Wiertła są to narzędzia przeznaczone do wykonywania otworów w pełnym lub w częściowym materiale, przy użyciu frezarki, tokarki lub innej obrabiarki z napędem obrotowym. W procesie produkcji wierteł wykorzystuje się najczęściej trzy podstawowe metody: frezowania, walcowania lub szlifowania. Dzięki ostatniej z nich można uzyskać narzędzia wyższej jakości, jednak o odpowiednio większej cenie.

Możemy dokonać kilku podziałów wierteł, biorąc po uwagę ich różnorodne cechy i właściwości. Wyróżnia się ze względu ma przeznaczenie: wiertła ogólnego przeznaczenia (wiertła kręte) oraz wiertła specjalnego przeznaczenia (wiertła płaskie, do głębokich otworów, do nakiełków). Ze względu na materiał można wyróżnić wiertła jednolite  (ze stali szybkotnącej HSS), wiertła łączone z częścią roboczą ze stali szybkotnącej lub z ostrzami z węglików spiekanych, wiertła składane z płytkami wieloostrzowymi. Ostatnim podziałem jest ten ze względu na konstrukcję części chwytowej. W ten sposób można podzielić wiertła na: wiertła z chwytem walcowym gładkim oraz wiertła z chwytem stożkowym Morse'a.

Więcej